Programació

 


Codegpt: serveix per ajudar a la programació i el desenvolupament de programari. CodeGPT ofereix un “Assistent de Programació” impulsat per intel·*ligència artificial que pot generar codi, proporcionar suggeriments i ajudar en diverses tasques relacionades amb la programació.

OpenAI Codex: és un sistema d’IA que pot generar codi de programació a partir d’instruccions en llenguatge natural. Codex és capaç d’entendre el context i les intencions darrere de les sol·licituds de programació i generar codi funcional en diversos llenguatges de programació.

Project IDX: proporciona suggeriments i ajuts durant el procés de codificació, cosa que facilita i agilitza el desenvolupament de programari.

Següent Publicar

Anterior Publicar

© 2024